Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Władze

Władze SA UMK: kadencja od września 2017 do września 2021 roku
 

Zarząd:

 1. mgr Stanisław Krause (absolwent ekonomii) – prezes,
 2. dr Cecylia Iwaniszewska (absolwentka matematyki i astronomii) – wiceprezes,
 3. prof. Bogdana Wilczyńska (absolwentka biologii) – wiceprezes,
 4. dr Wojciech Streich (absolwent chemii) – wiceprezes,
 5. mgr Izabela Walczyk (absolwentka biologii) – sekretarz,
 6. mgr Alina Dauksza-Wiśniewska (absolwentka geografii) - zastępca sekretarza,
 7. dr Dorota Grabowska-Pieńkosz (absolwentka historii i pedagogiki) – skarbnik,
 8. mgr Teresa Bronowska (absolwentka prawa) – członek Zarządu,
 9. prof. Ireneusz Mikołajczyk (absolwent filologii) – członek Zarządu,
 10. mgr Bolesław Mirowski (absolwent fizyki) – członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

 1. mgr Marian Duchnowski (absolwent ekonomii) – przewodniczący,
 2. dr Iwona Murawska (absolwentka pedagogiki) - sekretarz Komisji,
 3. dr Jacek Szubiakowski (absolwent fizyki) – członek Komisji,
 4. mgr Mirowska Maria (absolwentka fizyki) – członek Komisji,
 5. mgr Adam Roman Jakubowski (absolwent fizyki) – członek Komisji.

Rada Stowarzyszenia:

z wyboru:
 1. dr Antoni Olszewski (absolwent geografii),
 2. prof. Andrzej Kola (absolwent archeologii),
 3. prof. Andrzej Przystalski (absolwent biologii),
 4. mgr Kazimierz Krupa (absolwent pedagogiki),
 5. mgr Irena Gęsicka (absolwentka chemii),
 6. mgr Olga Narbutt (absolwentka biologii);
z urzędu:
 1. mgr Janusz Cygański (absolwent historii), prezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu SA UMK,
 2. mgr Elżbieta Lewandowska (absolwentka zabytkoznawstwa), prezes Pomorskiego Klubu SA UMK,
 3. mgr Wanda Rusiecka (absolwentka biologii), prezes Toruńskiego Klubu SA UMK,
 4. mgr Jan Szoc (absolwent prawa), prezes Warszawskiego Klubu SA UMK.

Sąd Koleżeński:

 1. mgr Teresa Ponikowska (absolwentka prawa) – przewodnicząca,
 2. mgr Zdzisław Dołęga (absolwent prawa),
 3. Jerzy Kokociński (absolwent fizyki),
 4. mgr Maria Kowalewska (absolwentka biologii),
 5. mgr Elżbieta Wiśniewska (absolwentka zabytkoznawstwa) – sekretarz.
Stowarzyszenie Absolwentów UMK