Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Władze SA UMK: kadencja od września 2013 - do września 2017 roku

Zarząd:

  1. Stanisław Krause ( absolwent ekonomii) - prezes
  2. Andrzej Chmarzyński (absolwent chemii)- wiceprezes
  3. Cecylia Iwaniszewska (absolwentka matematyki i astronomii)- wiceprezes
  4. Bogdana Wilczyńska (absolwentka biologii) - wiceprezes
  5. Izabela Walczyk (absolwentka biologii)- sekretarz
  6. Leszek Żuchowski (absolwent historii) – z-ca sekretarza
  7. Dorota Grabowska (absolwentka pedagogiki i historii) – skarbnik
  8. Maria Kowalewska (absolwentka biologii) - członek
  9. Kazimierza Krupa (absolwent pedagogiki)- członek
  10. wakat

Rada Stowarzyszenia:

Teresa Bronowska -absolwentka prawa
Irena Gęsicka -absolwentka chemii
Ryszard Olszewski – absolwent geografii
Andrzej Przystalski – absolwent biologii
Marian Urbański – absolwent historii
Janusz Cygański - absolwent historii – przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Klubu SA UMK
Elżbieta Lewandowska - absolwentka Wydz. Sztuk Pięknych –przewodnicząca Pomorskiego Klubu SA UMK
Antoni Olszewski – absolwent geografii – wiceprzewodniczący Toruńskiego Klubu SA UMK
Wanda Rusiecka – absolwentka biologii - przewodnicząca Toruńskiego Klubu SA UMK
Jan Szoc absolwent prawa – przewodniczący Warszawskiego Klubu SA UMK
Prof. art. mal. Piotr Klugowski - pełnomocnik rektora UMK

Komisja Rewizyjna:

Marian Duchnowski absolwent ekonomii – przewodniczący
Gabriela Sawicka-Sciepuro (absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych) – z-ca przewodniczącego
Iwona Murawska (absolwentka pedagogiki) - sekretarz
Maria Jankowska - absolwentka matematyki
Jacek Szubiakowski – absolwent fizyki

Sąd Koleżeński:

Ewa Zalewska -absolwentka prawa - przewodnicząca
Elżbieta Wiśniewska - absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych - sekretarz
Jerzy Kokociński – absolwent fizyki
Teresa Ponikowska – absolwentka prawa
Stowarzyszenie Absolwentów UMK