Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Władze SA UMK: kadencja od września 2007-do września 2013 roku

Władze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wybrane 8 września 2007 roku na XIII Zjeździe Stowarzyszenia i na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 27 września 2007 roku.

Rada Stowarzyszenia:

 1. Barbara Bielicka - absolwentka chemii z roku 1977,
 2. Teresa Bronowska - absolwentka prawa z roku 1969,
 3. Andrzej Chmarzyński - absolwent chemii z roku 1968,
 4. Alina Dauksza-Wiśniewska - absolwentka geografii z roku 1970,
 5. Marian Duchnowski - absolwent ekonomii z roku 1982,
 6. Irena Gęsicka - absolwentka chemii z roku 1976,
 7. Zofia Godziszewska - absolwentka geografii z roku 1970,
 8. Cecylia Iwaniszewska - absolwentka astronomii z roku 1950,
 9. Aleksander Kociołowicz - absolwent historii z roku 1969,
 10. Stanisław Krause - absolwent ekonomii z roku 1973,
 11. Jolanta Mazurkiewicz - Jaworska - absolwentka prawa z roku 1969,
 12. Krzysztof Łotocki - absolwent biologii z roku 1978 roku - Przewodniczący Pomorskiego Klubu Stowarzyszenia Absolwentów UMK
 13. Ryszard Olszewski - absolwent geografii z roku 1958,
 14. Danuta Seweryn-Ciesielska - absolwentka historii z roku 1967,
 15. Jan Szoc - absolwent prawa z roku 1973 - Przewodniczący Warszawskiego Klubu Stowarzyszenia Absolwentów UMK,
 16. Marian Urbański - absolwent historii z roku 1961,
 17. Gabriela van de Beek - absolwentka zabytkoznawstwa i konserwatorstwa z roku 1969,
 18. Izabela Walczyk - absolwentka biologii z roku 1963,
 19. Ewa Zalewska - absolwentka prawa z roku 1964,
 20. Leszek Żuchowski - absolwent historii z roku 1966.

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Stanisław Krause - absolwent ekonomii z roku 1973 - prezes,
 2. Barbara Bielicka - absolwentka chemii z roku 1973 - wiceprezes,
 3. Andrzej Chmarzyński - absolwent chemii z roku 1968 - wiceprezes,
 4. Ryszard Olszewski - absolwent geografii z roku 1958 - wiceprezes,
 5. Izabela Walczyk - absolwentka biologii z roku 1963 - sekretarz,
 6. Gabriela van de Beek - absolwentka zabytkoznawstwa i konserwacji z roku 1969 - zastępca sekretarza,
 7. Jolanta Mazurkiewicz Jaworska - absolwentka prawa z roku 1969 - skarbnik,
 8. Alicja Dauksza-Wiśniewska - absolwentka geografii z roku 1973,
 9. Ewa Zalewska - absolwentka prawa z roku 1964,
 10. Leszek Żuchowski - absolwent historii z roku 1966.
Stowarzyszenie Absolwentów UMK