Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Pasje i zainteresowania absolwentów

Wystawy

 • W październiku, listopadzie i w grudniu 2006 roku Lucyna Rejmanowska, absolwentka filologii polskiej, autorka wielu prac fotograficznych namówiona przez przyjaciół wystawiła swoje prace w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu i Filii nr 6 Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Lelewela 3.

  Mottem wystawy był fragment wiersza "Ars Poetica" Leopolda Staffa "...by się kształtem stała chwila".

  Lucyna Rejmanowska zafascynowane jest przyrodą. Fotografuje w kolorach zmieniających się pór roku drzewa, drogi, rzeki, strumienie, morze.

 • W Filii nr 6 Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Lelewela 3 czynna była wystawa Pawła Jarka "Piórkiem o architekturze".

  Prof. Paweł Jarek jest matematykiem, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Studia magisterskie ukończył w 1955 roku. Na UMK również napisał i obronił pracę doktorską. Był wieloletnim wykładowcą tego Uniwersytetu.

  Wielką jego pasją oprócz matematyki jest rysunek. Rysuje głównie zabytki architektury Torunia i Bydgoszczy a także góry, górskie schroniska i kościoły.

  Wystawę można było oglądać w marcu i kwietniu 2007 roku.

  Sylwetkę profesora przedstawia artykuł p.t. "Rysowanie architektury gotyku i Tatr" zamieszczony w biuletynie ABSOLWENT nr 11 z września 2006 roku.

 • "Magiczny Toruń" to cykl wystaw promujących Toruń .

  W grudniu 2007 i styczniu 2008 roku w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 czynna była wystawa fotografii artystycznych Tomasza Sobeckiego nosząc rozpoczynająca cykl "Magiczny Toruń".

  Tomasz Sobecki jest absolwentem geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK