Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Historia

Informacje o Stowarzyszeniu Absolwentów UMK

15 lutego 1995 roku w 50 rocznicę istnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu narodziła się idea utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów UMK. Pomysłodawcami byli prof. Karol Jankowski oraz ówcześni: rektor, prof. Andrzej Jamiołkowski i wojewoda toruński, Bernard Kwiatkowski.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 15 lutego 1995 r. Zaproszono na nie grupę absolwentów UMK; 22 osoby, które przybyły, podjęły uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Absolwentów UMK, powołano też tymczasowy Komitet Założycielski w składzie: prezes – Bernard Kwiatkowski, wojewoda toruński; wiceprezesi – prof. dr hab. Karol Jankowski z UMK i Bogdan Wachulec, prezes Zarządu Inowrocławskich Zakładów Chemicznych S.A.; członkowie – Ryszard Olszewski, Jerzy Kisicki; sekretarz – Wiesława Małysa.

W maju 1995 r. przyjęto projekt statutu Stowarzyszenia oraz wybrano logo Stowarzyszenia wg projektu Ryszarda Mirowskiego. Ustalono, że działalność SA UMK będzie miała charakter społeczny, a głównymi celami działalności będą, m.in.: promowanie dobra UMK, popularyzacja w społeczeństwie tradycji i współczesnych osiągnięć, krzewienie wzajemnej korzystnej łączności między UMK i absolwentami, utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów i kontaktów towarzyskich, prowadzenie banku informacji o absolwentach, działalność wydawnicza oraz zjazdy absolwentów.

3 lipca 1995 roku Sąd Wojewódzki w Toruniu wydał postanowienie zarejestrowania Stowarzyszenia (Nr. Rej. St. 50/95).

Spotkanie inaugurujące oficjalną działalność Stowarzyszenia odbyło się 2 października 1995 roku w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, gdzie przedstawiono plan pracy Stowarzyszenia na 1996 rok.

W dniach 17-18 lutego 1996 r. odbył się I Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów „Powroty 1996” i pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów UMK. Wybrano Radę, która wyłoniła spośród siebie Zarząd Stowarzyszenia.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Jan Szoc z Warszawy, a wiceprezesami: Ryszard Olszewski i Bogdan Wachulec. Funkcję rzecznika prasowego powierzono Janowi Bełkotowi – redaktorowi naczelnemu „Głosu Uczelni”, pisma Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W 1996 roku w czasie I Zjazdu SA UMK zawiązał się Warszawski Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK.

Jedną z podstawowych form działalności SA UMK jest organizowanie zjazdów absolwentów. Odbywają się one zawsze w pierwszej połowie września i noszą nazwę „Jesienne Powroty”. Patronują im urzędujący rektorzy UMK. Podczas zjazdów mamy okazję do spotkań z władzami rektorskimi i wydziałowymi, z wybitnymi naukowcami – absolwentami naszej Uczelni, wysłuchania interesujących wykładów, a także do zwiedzania obiektów uniwersyteckich oraz „spotkań po latach” podczas wieczoru towarzyskiego z uroczysta kolacją (przy muzyce tanecznej).

Od początku istnienia Stowarzyszenia, raz w roku, wydawany jest biuletyn „Absolwent”; w sierpniu 1996 r. wydrukowano pierwszy jego numer. „Absolwent” jest pismem skierowanym do szerokiej rzeszy osób w kraju i za granicą, które ukończyły nasz Uniwersytet. Pełni też ważną rolę łącznika między środowiskiem uniwersyteckim a absolwentami. Znajdują się w nim, m.in.: najważniejsze informacje o działalności Stowarzyszenia, artykuły z życia Uczelni, wspomnienia, sylwetki wybitnych naukowców-absolwentów, a także absolwentów, którzy odnieśli sukcesy w pracy poza UMK.

Absolwentom, którzy obchodzą jubileusz 50-lecia i 25-lecia ukończenia studiów magisterskich na UMK, w trakcie uroczystości zjazdowych w auli uniwersyteckiej, wręczane są okolicznościowe listy gratulacyjne oraz pamiątkowe publikacje. Wykaz osób otrzymujących ww. listy publikowany jest co roku w „Absolwencie”.

Podczas naszych zjazdów mamy okazję wysłuchać wykładów okolicznościowych. Przykładowo, dr Cecylia Iwaniszewska podzieliła się swoimi wspomnieniami związanymi z 60-leciem istnienia UMK podczas XI Zjazdu Absolwentów UMK; jej wykład pt. „Mój uniwersytet, moje miasto”, słuchacze nagrodzili dużymi brawami. Na kolejnym zjeździe, prof. Andrzej Tretyn w wykładzie, ilustrowanym przeźroczami, pt. „50 lat rewolucji biologicznej” wyjaśnił słuchaczom wiele pojęć z zakresu biologii molekularnej i genetyki oraz przybliżył najnowsze osiągnięcia z tych dziedzin. Z kolei podczas „Jesiennych Powrotów 2018” (XXIV Zjazd) prof. dr hab. Krzysztof Mikulski przedstawił, jak wyglądał niełatwy „Powrót Torunia do II Rzeczypospolitej”, a rok później podczas XXV Zjazdu prof. dr hab. Danuta Janicka zaprezentowała „Trudne wybory polskich prawników w odrodzonej Rzeczypospolitej. Uwagi w setną rocznicę powołania Komisji Kodyfikacyjnej”.

 

Podczas trwania „Jesiennych Powrotów” odbywają się spotkania absolwentów różnych kierunków, którzy biorą udział w sesjach naukowych, odwiedzają swoje macierzyste wydziały, instytuty i zakłady/katedry.

Jesienne Powroty" to czas spotkań po latach, wzruszających wspomnień i miłych wrześniowych spacerów po pięknym Toruniu, niezapomnianych wrażeń na wieczorze towarzyskim, nocy przegadanych w domu studenckim. Co roku rozstajemy się zawołaniem "Spotykajmy się!" i z postanowieniem, że będziemy do siebie pisać, mejlować, telefonować i mobilizować tych, którzy na zjazd nie przybyli.

Od 1996 r. ogłaszamy konkursy na wspomnienia absolwentów. Jest to ważna forma udokumentowania okresu naszych studiów, ale i naszych losów po opuszczeniu murów UMK.Do tej pory ukazały się 4 tomy (tom I w roku 2009, II - 2011, III - 2013, IV - 2017). Przygotowujemy piąty, który zamierzamy wydać  2020 r.

Istnieją cztery Kluby Stowarzyszenia: Warszawski Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK w Warszawie, Pomorski Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK w Gdańsku, Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Toruński Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK. Od 6 lipca 2019 r. zaczęło działać również Koło Ekonomistów, które zawiązano podczas zjazdu absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK roczników 1972-1989.

Między zjazdami nasze Kluby i Koło Ekonomistów organizują: interesujące wycieczki, wyjazdy integracyjne, akcje polegające np. na ochronie środowiska naturalnego (zbieranie elektrozłomu), czy pielęgnacji grobów pracowników UMK przed Świętem Zmarłych, spotkania z naszymi absolwentami-naukowcami, ludźmi kultury i sztuki.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK