Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Warmińsko-Mazurski Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK

Historia i spotkania

20 maja 2011 r. – do zarządu SA UMK wpłynęło pismo od Teresy Bronowskiej i Janusza Cygańskiego, którzy na podstawie przepisów art. 33 pkt. 14 w zw. z § 39 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia wnioskowali o powołanie klubu terenowego SA UMK pod nazwą: „Warmińsko-Mazurski Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK”. Klub swoją działalnością będzie obejmował Olsztyn oraz teren województwa warmińsko-mazurskiego.

Pierwszymi osobami, które zgłosiły akces do Klubu byli: Teresa Bronowska, Janusz Cygański, Bogdan Rost, Beata Kalińska, Elżbieta Osowicka, Ryszard Nienartowicz, Maria Tarnowska, Romuald Czerniecki, Danuta Dzitko, Maria Matyja.

25 maja 2011 r. – zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o ustanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

28 maja 2011 r. – na zamku w Olsztynie – siedzibie Muzeum Warmii i Mazur odbyło się pierwsze spotkanie absolwentów UMK zamieszkałych na Warmii i Mazurach. Organizatorami spotkania byli Teresa Bronowska (prawo 1969) i Janusz Cygański (historia 1975). Pierwszej części spotkania przewodniczył Janusz Cygański, który jako dyrektor Muzeum pełnił rolę gospodarza. W spotkaniu wzięli udział członkowie Klubu, jego sympatycy oraz przedstawiciele zarządu SA UMK, a mianowicie: Stanisław Krause – prezes Stowarzyszenia, Andrzej Chmarzyński, Alina Dauksza-Wiśniewska i Izabela Walczyk oraz Krystyna Warachowska, która reprezentowała komisję rewizyjną. Rangę spotkania podkreśliła obecność: prorektora UMK ds. studenckich – prof. dr. hab. Witolda Wojdyły oraz prof. dr. hab. Janusza Małłka, emerytowanego profesora UMK, doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Specjalnie na spotkanie w Olsztynie przyjechał również prezes Warszawskiego Klubu SA UMK – Jan Szoc. Prezydent Torunia Michał Zaleski wystosował do uczestników spotkania list, w którym napisał m.in.: „Zjazd Państwa środowiska staje się cząstką bardzo pożytecznych, potrzebnych i cieszących mieszkańców obu miast kontaktów między Toruniem i Olsztynem. Na szczęście jest ich coraz więcej. Wszystkie one podkreślają uniwersalne przesłanie tradycji kopernikańskiej, w której toruński rodowód Kopernika, patronat astronoma nad toruńska uczelnią czy wieloletnia aktywność naukowa i administracyjna wielkiego Mikołaja w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach odgrywają pierwszorzędną rolę. Jestem pewien, że jesteście Państwo świadomi tego dziedzictwa, do którego będzie przecież odwoływał się nowo powołany Warmińsko-Mazurski Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK. Gratuluję Państwu życzliwości, z jaką wciąż spoglądacie na swoje studia na UMK. Niech ona skłania Państwa do częstego odwiedzania Torunia – miasta, którego studencką, naukową i kulturalną aurę tworzyliście przez kilka lat swojej nauki w grodzie Kopernika”.

O znaczeniu, historii i działalności Stowarzyszenia Absolwentów UMK mówili prorektor prof. Witold Wojdyło, prof. Janusz Małłek i prezes zarządu Stowarzyszenia Stanisław Krause. Działalność Warszawskiego Klubu Stowarzyszenia przedstawił jego prezes – Jan Szoc.

W dalszej części spotkania z dużym zainteresowaniem wysłuchano wykładu dr. Jerzego Sikorskiego pt.: „Mikołaj Kopernik na Warmii”. Dr Jerzy Sikorski (absolwent historii 1961) olsztyński badacz dziejów Warmii z werwą i humorem mówił o życiu Kopernika. Warto zaznaczyć, że dzięki jego podpowiedziom udało się odkryć grób Mikołaja Kopernika we fromborskiej katedrze.

Drugą część spotkania prowadziła Teresa Bronowska. Uchwałę zarządu o ustanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Klubu odczytał prezes SA UMK Stanisław Krause. Następnie zatwierdzony został regulamin klubu i dokonano wyboru zarządu Klubu. W jego skład weszli: Teresa Bronowska, Janusz Cygański i Jacek Szubiakowski (fizyka 1981). Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Klubu Stowarzyszenia Absolwentów UMK został Janusz Cygański.

17 maja 2012 r. – odbyło się spotkanie członków i sympatyków Warmińsko-Mazurskiego Klubu SA UMK. Spotkanie pod hasłem „Mikołaj Kopernik jako astronom” odbyło się w Olsztyńskim Planetarium. Gospodarzem spotkania był Jacek Szubiakowski – dyrektor Planetarium (członek zarządu Klubu SA UMK). Dyrektor J. Szubiakowski omówił działalność Kopernika jako astronoma, a na zakończenie uczestnicy obejrzeli seans i poznali Planetarium od kulis. Podczas spotkania Prezes Klubu Janusz Cygański zaproponował, by tematyka kolejnych spotkań klubowych również dotyczyła Mikołaja Kopernika – który z jednej strony jest patronem toruńskiego Uniwersytetu, a z drugiej – najwybitniejszym mieszkańcem Warmii. Propozycja zyskała akceptację członków Klubu.

20 marca 2013 r. – Klub zorganizował spotkanie pt. „Mikołaj Kopernik, jako prawnik”. Odbyło się ono w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie. Gospodarzem był sędzia Wacław Bryżys – Prezes Sądu, członek Klubu. Referat na temat prawniczych kompetencji Kopernika i sposobach ich wykorzystania wygłosił mecenas Andrzej Dramiński, także członek naszego Klubu. Na zakończenie, prezes Sądu Wacław Bryżys oprowadził gości po nowym gmachu Sądu Okręgowego i przedstawił, jak „od środka” funkcjonuje dziś taka instytucja.

8 czerwca 2013 r. – członkowie i sympatycy Klubu pojechali na wycieczkę do Fromborka, by m.in. pokłonić się prochom Kopernika. Wycieczkę zorganizowali członkowie Zarządu Klubu: Jacek Szubiakowski, Janusz Cygański i Teresa Bronowska przy współpracy z Izabelą Walczyk z Torunia. Wyjazd nastąpił spod olsztyńskiego zamku, w którym Kopernik, jako administrator dóbr kapitulnych, mieszkał w latach 1516-1521. Frombork przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Zwiedzanie wzgórza katedralnego rozpoczęło się od spotkania z Henrykiem Szkopem – dyrektorem Muzeum Mikołaja Kopernika, który był naszym wspaniałym gospodarzem podczas całego pobytu we Fromborku. W jego towarzystwie zwiedziliśmy Muzeum; ze szczególnym zainteresowaniem obejrzeliśmy wystawę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi. Mieliśmy też okazję zwiedzić wystawę czasową pt „Mors ianua vitae – Śmierć bramą życia”. Z tą ekspozycją świetnie korespondowała wystawa dotycząca historii medycyny, urządzona w dawnym szpitalu Św. Ducha. Kopernik studiował we Włoszech także medycynę i był, jak wiadomo, praktykującym lekarzem. Przy dawnym szpitalu jest też obecnie prowadzony ogród z ziołami i różnymi roślinami mającymi właściwości lecznicze. Wielu emocji dostarczało zwiedzanie katedry, jednego z najwspanialszych zabytków architektury sakralnej w Polsce. Przywitał nas tu ks. dr Jacek Wojtkowski – proboszcz parafii katedralnej. Razem z nim oraz dyrektorem Henrykiem Szkopem, pokłoniliśmy się szczątkom Mikołaja Kopernika i złożyliśmy na pomniku wiązankę kwiatów z napisem na wstążkach: „Mikołajowi Kopernikowi – Stowarzyszenie Absolwentów UMK”. Następnie wysłuchaliśmy koncertu organowego i zwiedziliśmy katedrę. Po wspólnym obiedzie i krótkim spacerze po mieście, udaliśmy się w podróż powrotną do Olsztyna. Po drodze zatrzymaliśmy się w Pieniężnie.

15 maja 2014 r. – na spotkaniu w Olsztyńskim Planetarium Klub podsumował dotychczasową działalność i przyjął plan na najbliższe lata. W spotkaniu uczestniczyła Izabela Walczyk – sekretarz Zarządu SA UMK, która zapoznała zebranych z aktualnymi działaniami Stowarzyszenia. Dokonano wyboru władz Klubu. Pełnienie funkcji członków Zarządu ponownie powierzono Teresie Bronowskiej, Jackowi Szubiakowskiemu i Januszowi Cygańskiemu, który został ponownie prezesem Klubu. Na tym sprawozdawczo-wyborczym spotkaniu nie zabrakło akcentu kopernikowskiego. Członkowie Klubu obejrzeli nowy film oświatowy o Koperniku i Kancie („Kopernik-Kant”), wyprodukowany przez Stowarzyszenie „Zamki Gotyckie w Polsce”.

30 maja 2015 r. – członkowie Warmińsko-Mazurskiego Klubu SA UMK spotkali się w nowym olsztyńskim Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Zapoznali się z jego działalnością i wystawami. Muzeum zostało otwarte w połowie października 2014 roku w zrewitalizowanym i specjalnie przystosowanym do nowej funkcji dawnym Tartaku Raphaelsohnów (XIX w.). Prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Kultury. Przewodnikiem po Muzeum był Janusz Cygański, który nota bene kierował zespołem przygotowującym wystawy. Po wizycie w Muzeum, członkowie Klubu udali się do restauracji „Wileńska”, gdzie przy ciastku i kawie dyskutowano na temat nowego Muzeum i współczesnej roli muzeów w ogóle. W spotkaniu uczestniczyła Izabela Walczyk – sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

21 września 2016 r. – odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu. Tym razem mówiliśmy o Koperniku jako lekarzu. Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Naszymi gospodarzami byli wicedyrektor szpitala Jacek Zachariasz oraz przełożona pielęgniarek i położnych Elżbieta Cygańska. Wysłuchaliśmy wykładu dr. n. med. Tadeusza Peterlejtnera pt. „Szpital Miejski w Olsztynie dawniej i dziś” oraz wykładu Janusza Cygańskiego (prezesa Klubu) pt. „Mikołaj Kopernik jako ,lekarz”.

1 - 4 czerwca 2017 r. – absolwenci Wydziału Prawa UMK, rocznik 1964, spotkali się na cyklicznym zjeździe koleżeńskim, tym razem w Olsztynie w hotelu Villa Pallas. Przybyło 28 osób. W piątek 2 czerwca br. zwiedzanie Olsztyna zorganizował im zarząd Warmińsko-Mazurskiego Klubu Absolwentów UMK. Prezes Klubu Janusz Cygański barwnie opowiadał o historii i współczesności odwiedzanych zabytków i obiektów: Archikatedry św. Jakuba (XIV wiek), Muzeum Nowoczesności, Muzeum - Dom Gazety Olsztyńskiej. Nie zabrakło wizyty na Zamku Olsztyńskim (XIV wiek), w którym w latach 1516-1521 rezydował Mikołaj Kopernik.

W godzinach popołudniowych odbyło się interesujące spotkanie w Dom Mendelsona. Pani Kornelia Kurowska, prezes Fundacji Borussia, zarządzającej tym obiektem, przedstawiła sylwetkę Ericha Mendelsona (1887-1953), światowej sławy architekta, urodzonego w Olsztynie.

Uczestnicy zjazdu odwiedzili też Olsztyńskie Planetarium. Gospodarzem był dyrektor Jacek Szubiakowski (członek Zarządu Klubu Warmińsko-Mazurskiego).

7 grudnia 2017 r. – w siedzibie Olsztyńskiego Planetarium, odbyło się zebranie ogólne członków Klubu. Gospodarzem spotkania był dyrektor Jacek Szubiakowski. Sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2013-2017 złożył prezes Klubu Janusz Cygański. Relację z Walnego Zebrania SA UMK oraz posiedzeń Zarządu i Rady Stowarzyszenia złożyła sekretarz Zarządu SA UMK Izabela Walczyk. Dokonano wyboru Zarządu Klubu na kolejną kadencję, tj. lata 2017-2021. Postanowiono powiększyć skład Zarządu do 4 osób. W jego skład weszli: Teresa Bronowska (prawo), Krystyna Zielińska Zofka (prawo), Jacek Szubiakowski (fizyka) oraz Janusz Cygański (historia) jako przewodniczący.

Po części oficjalnej odbyła się specjalna prezentacja dla członków Klubu (premiera w dniu 5 grudnia 2017) nowego programu Planetarium pt. „Co się stało z kalendarzem?”.

22 maja 2018 r. – w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyła się uroczystość wręczenia dorocznej nagrody im. Biskupa Krasickiego. Prof. dr hab. Janusz Małłek uhonorowany został XXX Medalem Nagrody za całokształt dorobku naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Prus i Skandynawii. W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów UMK, gratulacje, życzenia i kwiaty honorowemu członkowi SA UMK przekazała Teresa Bronowska – członek Zarządu SA UMK i Zarządu Klubu.

24 maja 2018 r. – w sali Rady Wydziału, w gmachu Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, odbyło się kolejne spotkanie klubowe. Spotkanie prowadził Prezes Klubu Janusz Cygański. Zaproszenie przyjęli prof. dr hab. Andrzej Faruga – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także Sekretarz Zarządu naszego Stowarzyszenia Izabela Walczyk.

Spotkanie poświęcone było postaci profesor Janiny Wengris (1907-1978), zasłużonej dla nauki polskiej, współorganizatorce Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, kierownikowi Katedry Zoologii WSR (ART), wychowawczyni wielu pokoleń studentów.

Jej sylwetkę i dorobek przedstawiła w pięknej prezentacji profesor Alicja Boroń – kierownik Katedry Zoologii UWM. Sekretarz Zarządu naszego Stowarzyszenia Izabela Walczyk przekazała na ręce profesor Alicji Boroń unikalny egzemplarz pracy doktorskiej Janiny Wengris, wydanej drukiem w 1948 roku w Toruniu. Janina Wengris doktoryzowała się, bowiem na UMK, by następnie związać swoje losy naukowe z Olsztynem.

Profesor Andrzej Faruga (uczeń prof. Janiny Wengris) oraz prof. Zofia Różańska podzielili się wspomnieniami z osobistych kontaktów z prof. Wengris. Podkreślali jej wielkie zaangażowanie w pracę ze studentami, wielką kulturę i serce.

Prezes Janusz Cygański i sekretarz Izabela Walczyk przedstawili następnie działalność i osiągnięcia naszego Stowarzyszenia i Warmińsko-Mazurskiego Klubu, by przybliżyć ją Stowarzyszeniu Absolwentów UWM. Profesor Andrzej Faruga przedstawił zaś założenia i działalność SA UWM w Olsztynie. Uzgodniono, że oba nasze Stowarzyszenia nawiążą bliższą współpracę, także w zakresie lokalnych przedsięwzięć w Olsztynie.

W dalszej części spotkania prof. Alicja Boroń oprowadziła licznie zgromadzonych klubowiczów po Muzeum Zoologicznym im. Prof. J. Wengris, udzielając obszernych informacji i wyjaśnień o prezentowanych eksponatach.

Szczególne podziękowania przekazano prof. dr. hab. Tadeuszowi Kamińskiemu, dziekanowi Wydziału Biologii i biotechnologii UWM za pomoc w organizacji naszego spotkania.

14 lipca 2018 r. – zmarł Bogdan Rost, absolwent Wydziału Prawa z roku 1969, członek założyciel Klubu, aktywny działacz i kronikarz Stowarzyszenia (fotografie), laureat konkursów na wspomnienia absolwentów. Żegnany był przez bardzo liczne grono przyjaciół i kolegów z pracy i ze studiów, przybyłych, m.in. z Gdańska, Torunia i Koszalina oraz kolegów i koleżanki z W-M Klubu SA UMK Będzie go nam bardzo brakowało.

29 listopada 2018 r. – Teresa Bronowska, w imieniu Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu SA UMK, uczestniczyła w uroczystości Jubileuszu 90-lecia urodzin dr Cecylii Łubieńskiej-Iwaniszewskiej. Przekazała Jubilatce gratulacje wraz z pamiątkowym albumem „Warmia i Mazury”.

29 maja 2019 r. – członkowie Warmińsko-Mazurskiego Klubu SA UMK odwiedzili Archiwum Państwowe w Olsztynie. Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. Norbert Kasparek – dyrektor Archiwum, który, zagajając spotkanie, przypomniał swoje związki z UMK (doktorat i habilitacja). Historię i dorobek instytucji przedstawił Rafał Gelo, kierownik Oddziału Kwerend (absolwent UMK, 1998), o funkcjonowaniu Oddziału Konserwacji mówiła jego kierowniczka Monika Bogacz-Walska (absolwentka UMK, 1994) oraz Andrzej Ulewicz (absolwent UMK, 1978), natomiast Beata Wacławik (absolwentka UMK, 1986) - zastępca dyrektora WAP, zaprezentowała wybrane, najciekawsze archiwalia z zasobu WAP. Podczas spotkania, Janusz Cygański, prezes Klubu, opowiedział o niezwykłym zabytku związanym z Mikołajem Kopernikiem – patronem naszej Uczelni. Otóż, Kopernik, w czasie, kiedy był administratorem dóbr kapitulnych, sporządził – niczym archiwista – inwentarz dokumentów przechowywanych na olsztyńskim zamku. Inwentarz pochodzi z 1520 roku, a przechowywany jest w Archiwum Archidiecezjalnym w Olsztynie.

Wizyta w olsztyńskim Archiwum Państwowym była dla członków Klubu wspaniałą okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem oraz zasobem tej niezwykle zasłużonej dla Warmii i Mazur instytucji. Jesienią ubiegłego roku Archiwum obchodziło jubileusz 70-lecia swojej działalności.

W spotkaniu uczestniczyła Izabela Walczyk – sekretarz ZG SA UMK. Warto odnotować, że wizyta w Archiwum poprzedzona była zebraniem Zarządu Klubu (24 maja), podczas którego omówiono sprawy organizacyjne.

17 grudnia 2019 r. – odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu. Obecni byli wszyscy członkowie Zarządu ( T. Bronowska, K. Zielińska-Zofka, J. Szubiakowski, J. Cygański). Podsumowano działania Klubu i całego Stowarzyszenia w ostatnim okresie. Złożono gratulacje Jackowi Szubiakowskiemu, który 6 grudnia otrzymał statuetkę „Przyjaciel Warmii”. Zarząd Klubu postanowił, że Klub włączy się w obchody 25-lecia Stowarzyszenia Absolwentów UMK, organizując cykl otwartych spotkań prezentujących absolwentów UMK, którzy związali swój los z Olsztynem oraz Warmią i Mazurami.

1 lutego 2020 r. – w Głosie Uczelni (nr 1-2, styczeń-luty 2020 r., s. 55-61) zamieszczony został artykuł członka Zarządu naszego Klubu dra Jacka P. Szubiakowskiego, pt. „Słoneczna tablica obserwacyjna Mikołaja Kopernika”. Zobacz: https://glos.umk.pl/numery-archiwalne/

25 marca 2020 r. – w tym dniu, w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia SA UMK, miało się odbyć pierwsze spotkanie z cyklu „Olsztyńscy absolwenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”. Bohaterem spotkania miał być Marek Barański (prawo 1975) – olsztyński dziennikarz i poeta. Spotkanie zostało przygotowane, rozesłano zaproszenia (poniżej). Niestety, z powodu pandemii termin spotkania musiał zostać przesunięty na jesień br.

Zaproszenie na 25 marca 2020. (spotkanie z Markiem Barańskim)

grudzień 2020 r. - w grudniowym numerze „Absolwenta” (nr 25, str.11-12), w ramach cyklu „Olsztyńscy absolwenci UMK” ukazała się rozmowa Janusza Cygańskiego z Markiem Barańskim – dziennikarzem, poetą i filmowcem, absolwentem prawa 1975 r.

Link do artykułu: https://absolwenci.umk.pl/pliki/Absolwent_2020_1610354078.pdf

15 sierpnia 2021 r. - zmarła Maria Tarnowska członek - założyciel Warmińsko -Mazurskiego Klubu Stowarzyszenia Absolwentów UMK. Ukończyła historię na UMK, była wieloletnim, zasłużonym pracownikiem Archiwum Państwowego w Olsztynie. Przedstawicielka Zarządu naszego Klubu, Teresa Bronowska, wzięła udział w pogrzebie, a w Gazecie Olsztyńskiej ukazały się kondolencje Zarządu Klubu.

grudzień 2021 r. - w kolejnym, tj. 27 numerze „Absolwenta” (na str. 6-8) ukazała się druga rozmowa z cyklu „Olsztyńscy absolwenci UMK”. Tym razem J. Cygański rozmawiał z Jerzym Zofką- pilotem, absolwentem fizyki 1959 r.

Link do artykułu: https://absolwenci.umk.pl/pliki/Absolwent_2021scalone_1641389607.pdf

W tym samym numerze (na str. 4-5) Teresa B. Bronowska zamieściła tekst pt. „Janusz Cygański nagrodzony” w związku z przyznaniem mu nagrody im. Ignacego Krasickiego za całokształt pracy na polu muzealnictwa i ochrony zabytków. Laureat jest absolwentem historii 1975 r.

Link do artykułu: https://absolwenci.umk.pl/plik/Absolwent_2021scalone_1641389607.pdf

12 maja 2022 r. - odbyło się posiedzenie Zarządu Klubu. Wzięli w nim udział Teresa Bronowska, Jacek Szubiakowski i Janusz Cygański. Omówiono sytuację w Stowarzyszeniu i Klubie po dwuletniej przerwie w działalności spowodowanej covidem oraz przyjęto plan działania na najbliższe miesiące. W czerwcu zaplanowano spotkanie klubowe w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie a jesienią w Bibliotece „Hosianum”. W obu instytucjach znajdują się pamiątki związane z Mikołajem Kopernikiem.

7 czerwca 2022 r. członkowie i sympatycy W-M Klubu SA UMK spotkali się w Muzeum Warmii i Mazur mającym swoją siedzibę w olsztyńskim zamku. Spotkanie poświęcone było Mikołajowi Kopernikowi - patronowi naszej Uczelni. Kopernik - jako kanonik warmiński - mieszkał na zamku w Olsztynie w latach 1516 – 1521 ( z kilkumiesięczną przerwą) pełniąc funkcję administratora dóbr należących do kapituły. O jego pobycie na zamku i wielorakiej działalności mówił Janusz Cygański - były wieloletni dyrektor Muzeum Warmii i Mazur. Pod nieobecność Anny Gromkowskiej – kierownika Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur – jej współpracownice: Alicja Łuczyńska i Milena Piskorska zaprezentowały muzealne skarby: dwa traktaty medyczne z XV wieku pochodzące z prywatnego księgozbioru Kopernika oraz II i III wydanie „De reolutionibus…” a także pierwsze w wydanie polskie z poł. XIX w. Natomiast Jacek Szubiakowski – dyrektor Olsztyńskiego Planetarium przedstawił najnowsze wyniki badań nad kopernikowską tablicą astronomiczną znajdującą się w zamkowym krużganku. Gospodarzem spotkania był Piotr Żuchowski – dyrektor Muzeum Warmii i Mazur, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wysoką rangę olsztyńskiej warowni wśród innych zabytków regionu. Przedstawił też wstępną koncepcję wystawy dotyczącej tablicy astronomicznej Kopernika. W spotkaniu uczestniczyła Izabella Walczyk - sekretarz ZG SA UMK.

Zobacz relację fotograficzną ze spotkania w zakładce: Galeria zdjęć.

7 grudnia 2022 r. - odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Warmińsko- Mazurskiego Klubu SA UMK.  Tak jak wiele poprzednich, także i to było związane z patronem Toruńskiej Uczelni.  Szukając pamiątek po Mikołaju Koperniku odwiedziliśmy Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warmińskiej  „Hosianum”, która jest także Biblioteką Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Naszym gospodarzem był dyrektor Biblioteki ksiądz dr Tomasz Garwoliński.  Ksiądz Dyrektor opowiedział  o historii Biblioteki, jej bogatych zbiorach , a przede wszystkim pokazał nam wszystkie oryginalne  książki,  jest ich w sumie dziesięć, w których znajdują się wpisy dokonane ręką Mikołaja Kopernika!  Odkrycia tego dokonał  kilka lat temu zespół  specjalistów  powołany przez ks. dr. T. Garwolińskiego . W skład zespołu wchodzili m.in. prof. Teresa Borawska z Torunia oraz ks. prof. Julian Wojtkowski- emerytowany biskup pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej.  Po obejrzeniu  starodruków odbyliśmy jeszcze, przy kawie i herbacie  rozmowę z ks. dr. T. Garwolińskim, który zaprosił nas do siebie na kolejne spotkanie, podczas którego pokaże nam  inne skarby  Biblioteki WSDDW „Hosianum”. Oczywiście, przyjęliśmy to zaproszenie z radością. 

Zobacz relację fotograficzną ze spotkania w  zakładce: Galeria zdjęć.


 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów UMK