Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Toruński Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK

Historia i spotkania

14 października 2011 r. – zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UMK ustanowił Toruński Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK.

 

2 lutego 2012 r. – odbyło się pierwsze spotkanie Toruńskiego Klubu SA UMK, zorganizowane wspólnie z Oddziałem Toruńskim Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Spotkanie prowadziła Krystyna Warachowska (matematyka 1977 i ekonomia 1988). Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji dr. Czesława Niteckiego (absolwenta biologii UMK z 1962 r., obecnie pracownika Uniwersytetu Gdańskiego) pt. „Rezerwat Yellow Stone - życie na wulkanie”.

 

27 maja 2012 r. – grupa absolwentów UMK z Torunia wyjechała do Waplewa Wielkiego, usytuowanego wśród wzgórz morenowych Pojezierza Iławskiego nad rzeką Bachą. W Waplewie zwiedzili Dwór Sierakowskich i otaczający go park krajobrazowy. O historii dworu i jego mieszkańcach opowiadał przewodnik Muzeum Narodowego w Gdańsku. W 2006 roku dzięki staraniom Izabelli Sierakowskiej-Tomaszewskiej, przekazano pałacyk na siedzibę Muzeum Tradycji Szlacheckiej i Pomorskiego Ośrodka Kontaktów z Polonią, jako oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. W drodze z Waplewa do Buczyńca, obszerne fragmenty z utworów publicystycznych Stefana Żeromskiego, wydanych w 1929 roku w dziesiątą rocznicę odrodzenia państwa polskiego, czytał kolega dr Antoni Olszewski.
W Buczyńcu dołączyła do Torunian grupa absolwentów UMK z Pomorskiego Klubu SA UMK i wspólnie odbyto rejs statkiem po wodzie i lądzie do Elbląga. Z historią powstania Kanału Elbląskiego i zasadach działania urządzeń hydrotechnicznych systemu 5 suchych pochylni (działających niezawodnie od XIX wieku) i o przyrodzie (szczególnie jeziora Drużno) opowiadał kolega Czesław Nitecki.

 

6 października 2012 r. – odbyło się w Gdyni spotkanie Pomorskiego i Toruńskiego Klubu SA UMK (patrz Pomorski Klub SA UMK).

 

6 lutego 2013 r. – w budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK,
w ramach działalności Toruńskiego Klubu SA UMK i Zoologicznego Towarzystwa Oddział w Toruniu, dr Czesława Nitecki (biologia 1962 r.) wygłosił prelekcję pt. „Utah – przyroda i Mormoni”. Prelekcja była ilustrowana wieloma autorskimi zdjęciami z rezerwatów przyrody (parki stanowe) m.in. z rezerwatu Antelope Island, znajdującego się na jednej z wysp Wielkiego Jeziora Słonego oraz z Parków Narodowych o charakterze geologicznym na Wyżynie Kolorado.

 

12 grudnia 2013 r. – Sekcja Historii Wychowania, Koło Naukowe Historyków Pamięci i Stowarzyszenie Absolwentów UMK zorganizowały spotkanie z dr Cecylią Iwaniszewską zatytułowane „UMK we wspomnieniach prof. Cecylii Iwaniszewskiej”. Impreza odbyła się w Sali Darwina na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK.

 

20 lutego 2014 r. – Polskie Towarzystwo Zoologiczne Oddział w Toruniu i Stowarzyszenie Absolwentów UMK zorganizowały prelekcję dr Czesława Niteckiego pt. „Pensylwania – historia i przyroda”. Spotkanie odbyło się w sali wykładowej nr II im. J. Prüffera Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Po prelekcji obecni – w głosowaniu jawnym – wybrali zarząd Klubu w składzie: Antoni Olszewski (geografia 1962), Andrzej Przystalski (biologia 1970), Wanda Rusiecka (biologia 1971). Przewodniczącą Klubu została Wanda Rusiecka.

 

27 i 28 czerwca 2014 r. – w Toruniu przedstawiciele SA UMK uczestniczyli w spotkaniu z seniorami absolwentami różnych uczelni z Niemiec, uczęszczających na kurs języka polskiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Kulturbüro Trebnitz w ramach międzynarodowego projektu pt. „Ponadgeneracyjna wymiana Toruń-Trebnitz”. Celem tego przedsięwzięcia jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz nabywanie kompetencji interkulturowych, etnograficznych, obywatelskich i społecznych, a także wzajemne poznawanie regionu (historia regionalna, historia mówiona).

 

12 lutego 2015 r. – w ramach działalności Toruńskiego Klubu SA UMK i Polskiego Zoologicznego Towarzystwa Naukowego (Oddział w Toruniu) odbyło się otwarte spotkanie, w którym uczestniczyły również osoby niezrzeszone w tych organizacjach. W czasie spotkania dr Czesław Nitecki (biologia 1962) wygłosił prelekcję pt. „Po bezdrożach stanów Utah i Nevada”. Prelegent interesująco opowiadał o tamtejszej florze i faunie, ilustrując wykład swoimi znakomitymi zdjęciami.

 

8 maja 2015 r. – odbyło się spotkanie z Elżbietą Zejdler-Banasiak z Warszawy (prawo 1970) – dziennikarką, wykładowcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie, autorką wielu poradników i książek. Elżbieta Zejdler-Banasiak w prelekcji pt. „Seniorzy i pieniądze, czyli jak nie dać się <<zrobić w konia>>” w przystępnej formie przybliżyła przepisy prawne, związane, m.in.: ze spadkami i darowiznami, rentami za mieszkanie i kredytem hipotecznym, pożyczkami, podatkami od pożyczek i darowizn. Omówiła również zagadnienia dotyczące polis ubezpieczeniowych i alimentów obciążających dziadków.

 

W dniach 22–24 października 2015 r. – członkowie Toruńskiego Klubu odwiedzili toruńskie cmentarze w celu uporządkowania grobów nauczycieli akademickich, którymi nikt się nie opiekuje. Przewodnikiem po cmentarzach był prof. Andrzej Przystalski.

 

19 listopada 2015 r. – wspólnie z członkami Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Zoologicznego wysłuchaliśmy prelekcji Bogny Moszyńskiej i Anny Surmańczyk pt. „Nowe osiągnięcia nanotechnologii w ochronie środowiska i zdrowia”.

 

4 lutego 2016 r. – w ramach współpracy z Toruńskim Oddziałem Towarzystwa Zoologicznego Klub Toruński odbyło się kolejne spotkanie z dr. Czesławem Niteckim. Prelegent omówił i przedstawił w formie prezentacji multimedialnej Rezerwat Przyrody „Jezioro Drużno”; to niezwykle ciekawy i oryginalny zbiornik, leżący na trasie Kanału Elbląskiego, jest chroniony Konwencją Ramsar i należy do Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków „Natura 2000”. Jezioro to ma długą historię badań naukowych, zwłaszcza ornitologicznych. Dr Nitecki jest redaktorem monografii przyrodniczej Jeziora Drużno, w której omówiono wiele zagadnień ekologicznych.

 

4 czerwca 2016 r. – odbyła się wycieczka członków SA UMK, Towarzystwa Miłośników Torunia (Oddział Podgórz) i Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego wzdłuż zachodniego skraju Ziemi Chełmińskiej.

 

8 października 2016 r. – Stowarzyszenie Absolwentów UMK wspólnie z Polskim Towarzystwem Geograficznym Oddział Toruń zorganizowały wycieczkę do Gdańska, Gniewu i Kwidzyna. Głównym jej celem było zwiedzenie wystawy z okazji 1050-lecia chrztu Polski w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz zespołu zamkowo-katedralnego w Kwidzynie. Podczas przejazdu ciekawe informacje geograficzne na temat mijanych krajobrazów podawał kierownik wycieczki, dr Antoni Olszewski. W Gdańsku uczestnicy obejrzeli wystawę „Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii” w oddziale Muzeum Narodowego Zielona Brama. Po krótkim odpoczynku, grupa udała się do Gniewu, aby zobaczyć tamtejszy zamek krzyżacki. Ta znakomicie odrestaurowana budowla ze stylowym zapleczem hotelowym jest obecnie ważnym obiektem turystycznym oraz miejscem kultywowania polskich tradycji rycerskich. W Kwidzynie na wycieczkę oczekiwał prezes olsztyńskiego klubu SA UMK, Janusz Cygański, dyrektor kwidzyńskiego muzeum, będącego oddziałem muzeum w Malborku. Poświęcił on kilka godzin na oprowadzenie uczestników po zamku krzyżackim, włącznie z jego częścią muzealną i wystawową oraz po katedrze p.w. Św. Jana Ewangelisty.

 

21 marca 2017 r. – w ramach „Powitania wiosny” członkinie i sympatyczki Stowarzyszenia Absolwentów UMK, mimo nieciekawej pogody, przespacerowały się Wzgórzem Hallera i częścią dzielnicy Winnica w Toruniu.

 

24 października 2017 r. – na cmentarzu przy ul. K. I. Gałczyńskiego odbyła się „Akcja znicz – ocalmy ich od zapomnienia”, której celem jest uporządkowanie zapomnianych grobów, zapoznanie się z aktualnym stanem cmentarza oraz symboliczne zapalenie zniczy ku pamięci zmarłych pracowników uniwersytetu. Wzięli w niej udział członkowie i sympatycy SA UMK, przewodnikami byli ponownie kol. Andrzej Przystalski i kol. Izabela Walczyk, a obszerną dokumentację fotograficzną sporządziła kol. Alina Dauksza-Wiśniewska.

 

30 stycznia 2018 r. – delegacja zarządu SA UMK w składzie: Izabela Walczyk, Cecylia Iwaniszewska, Bogdana Wilczyńska udała się do Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego przy ul. Szosa Chełmińska 83 w Toruniu. Rozmawialiśmy z dyrektorem GiLA Arkadiuszem Stańczykiem i pedagogiem szkolnym panią Hanną Kiedewicz-Nappi. Szkoła jest otwarta i chętna do współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów UMK. Uzgodniono formy współpracy.

 

7 marca 2018 r. – w Auli Gimnazjum odbyła się prelekcja dr. Czesława Niteckiego pt. „Osobliwości przyrodnicze Wyżyny Kolorado”. Izabela Walczyk w imieniu zarządu SA UMK przekazała bibliotece szkoły cztery kolejne „Wspomnienia Absolwentów” i biuletyny „Absolwent”. „Osobliwości...” były już szóstą prelekcją wygłoszoną w Toruniu dla Toruńskiego Klubu SA UMK przez dr. Niteckiego z jego podróży po Ameryce. Niestety, kolejnej prelekcji już nie wysłuchamy i nie zobaczymy pięknych zdjęć z podróży po Ameryce – 2 czerwca 2018 r. otrzymaliśmy smutną wiadomość o nagłej śmierci dr. Czesława Niteckiego. 8 czerwca 2018 r. przedstawiciele Klubu pojechali do Chodcza, koło Włocławka, na uroczystości pogrzebowe naszego Kolegi.

 

24 kwietnia 2019 r. – spotkaliśmy się z mgr. Jerzym Żenkiewiczem w klubie „Od Nowa” w ramach znanych od wielu lat Wieczorów Podróżnika. Nasz gość wygłosił prelekcję pt. „Kolumbia – od czasów starożytnych do czasów dzisiejszych”, którą ilustrował dziesiątkami slajdów. Spotkaniem tym zainaugurowaliśmy współpracę z Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” UMK.

 

26 października 2019 r. – członkowie i sympatycy SA UMK spotkali się już tradycyjnie przed Świętem Zmarłych na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego w ramach „Akcji Znicz – ocalmy ich od zapomnienia”. Celem akcji jest uporządkowanie zapomnianych grobów, zapoznanie się z aktualnym stanem cmentarza oraz symboliczne zapalenie zniczy ku pamięci zmarłych pracowników uniwersytetu. Przewodnikiem był ponownie kol. Andrzej Przystalski, a dokumentację fotograficzną sporządziła kol. Alina Dauksza-Wiśniewska.

 

28 listopada 2019 r. – dr hab. Ryszard Wiśniewski, em. prof. UMK, specjalnie na zaproszenie SA UMK, wygłosił wykład pt. „WODA – kiedy nam jej zabraknie? Nieznane właściwości i obecna jakość”. Impreza odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Prof. Ryszard Wiśniewski jest absolwentem UMK, cenionym hydrobiologiem. W 2011 roku, opracowany i nadzorowany przez niego projekt UE, dotyczący rekultywacji jeziora Winiary w Gnieźnie, został oceniony, jako piąty (!) na 600 realizowanych projektów.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK