Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Pomorski Klub Stowarzyszenia Absolwentów UMK

Historia i spotkania

17 czerwca 2005 r. – w hotelu „Rezydent” w Sopocie na pierwsze spotkanie środowiska absolwentów UMK, związanych z Wybrzeżem Gdańskim, przybyły 74 osoby. Organizatorem spotkania i gospodarzem był Mirosław Zeidler (sztuki piękne 1970). Współorganizatorkami spotkania były: Małgorzata Samojłowicz (ekonomia 1972) i Izabela Walczyk (biologia 1963). O dzisiejszym i jutrzejszym UMK mówił prorektor prof. Grzegorz Jarzembski. Krótką historię Stowarzyszenia opowiedziała prezes Stowarzyszenia Barbara Bielicka. Zebrani absolwenci wyrazili wolę utworzenia Klubu Absolwentów UMK na Wybrzeżu Gdańskim. Spotkanie uświetnił recital Renaty Kretówny, znanej aktorki teatralnej, filmowej i estradowej.

 

17 marca 2006 r. – w Gdańsku spotkała się grupa inicjatywna, której celem było utworzenie Klubu Absolwentów UMK, mieszkających obecnie w Trójmieście i na Pomorzu Gdańskim. Byli to: Aurelia Nenczak (filologia polska 1987) Małgorzata Samojłowicz, Izabela Sawicka-Borejko (prawo 1974), Joanna Stańczak (biologia 1978), Jadwiga Śmigielska (biologia 1968), Izabela Walczyk, Wojciech Kowalczyk (prawo 1964), Krzysztof Łotocki (biologia 1978), Mirosław Zeidler (sztuki piękne 1970).

 

13 maja 2006 r. – w hotelu Rezydent w Sopocie odbyło się II spotkanie środowiska absolwentów UMK, związanych z Wybrzeżem Gdańskim. Przybyło na nie ponad 80 osób. Gospodarzem spotkania był Mirosław Zeidler. Część organizacyjną spotkania prowadził Krzysztof Łotocki. Z grupy inicjatywnej wybrano zarząd Klubu, który ukonstytuował się następująco: Krzysztof Łotocki – prezes, Aurelia Nenczak i Małgorzata Samojłowicz – członkowie. „Łącznikami” zostali: między grupą absolwentów matematyki – Jerzy Lisiecki (matematyka 1966), grupą historyków – Romualda Włodarczak (historia 1974), grupą biologów - Joanna Stańczak. Rangę spotkania podkreśliła obecność rektora UMK prof. Andrzeja Jamiołkowskiego (na spotkaniu obecna była także wicekanclerz mgr Justyna Morzy). Rektor poinformował zebranych o dynamicznym rozwoju Uczelni. Zwracając się do absolwentów apelował o wsparcie dla macierzystej uczelni w postaci tworzenia lobby i promowania toruńskiego uniwersytetu, szczególnie przez osoby, które osiągnęły sukcesy, zrobiły karierę zawodową lub społeczną. Swoje wystąpienie zakończył słowami: „Bądźcie ambasadorami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika!”. Następnie prof. Janusz Małłek wygłosił wykład pt. „Ludwik Kolankowski – początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”. Po przerwie, Joanna Stańczak poprowadziła wieczór poezji Jana P. Grabowskiego (filologia polska 1975). Liryki poety – przy akompaniamencie oboju i fortepianu w wykonaniu Capelli Gedanensis – recytowali aktorzy Teatru Wybrzeże.

 

24 października 2009 r. – w Gdyni, w Klubie Muzycznym Ucho, spotkali się członkowie i sympatycy Pomorskiego Klubu SA UMK. Profesor Andrzej Kola wygłosił wykład pt. „Archeologia zbrodni”.

 

22 maja 2010 r. – dzięki zaproszeniu przez Dyrekcję Muzeum Zamku Malborskiego i ogromnemu zaangażowaniu w przygotowaniach Romualdy Włodarczak (absolwentki historii z roku 1974) roku Torunianie pojechali do Malborka. W Zamku Malborskim, w sali konferencyjnej „Karwan” przybyłych na spotkanie przywitali: w imieniu dyrekcji Zamku Malborskiego Romualda Włodarczak i prezes zarządu SA UMK Stanisław Krause. Wszystkich ucieszyła obecność trzech koleżanek, mieszkających obecnie za granicą: w USA, Anglii i w Niemczech. Pozostali uczestnicy to mieszkańcy: Trójmiasta, Malborka, Elbląga, Koszalina, Słupska i Torunia. Bieżące sprawy Pomorskiego Klubu SA omówił jego prezes Krzysztof Łotocki. Program działania całego Stowarzyszenia na rok 2010 przedstawił Stanisław Krause. Romualda Włodarczak w czasie seminarium numizmatycznego wygłosiła prelekcję pt. „Zbieramy monety mennicy malborskiej i z Malborkiem związane” (patrz biuletyn Absolwent nr 15, str. 25). Po przerwie, przez 3 godziny zwiedzano Zamek w Malborku.

 

1 października 2011 r. – w Klubie Muzycznym UCHO spotkali się członkowie Pomorskiego Klubu i zaproszeni goście – absolwenci z Torunia. Jerzy Rafalski – absolwent astronomii wygłosił prelekcję pt. „Niebo wczesnojesienne – równonoc Heweliusza”. Krzysztof Łotocki zrezygnował z funkcji prezesa Klubu. Dokonano wyboru nowego zarządu w składzie: Elżbieta Lewandowska – prezes, (absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych), Mirosława Łepek – wiceprezes (absolwentka fizyki), Małgorzata Krzymowska – sekretarz (absolwentka ekonomii).

 

20 października i 25 listopada 2011 r. – spotkał się nowy zarząd Klubu; zaproponowano kandydatury liderów kierunków studiów i zaplanowano spotkanie członków i przyjaciół Klubu na jesieni 2012 roku.

 

20 kwietnia 2012 r. – odbyło się posiedzenie zarządu i liderów kierunków Pomorskiego Klubu SA UMK. Na spotkaniu padła propozycja utworzenia na stronie SA UMK internetowego słownika biograficznego absolwentów UMK. Zatwierdzona została ankieta na podstawie, której tworzone będą biogramy absolwentów.

 

6 października 2012 r. – odbyło się w Gdyni spotkanie Pomorskiego i Toruńskiego Klubu SA UMK. W drodze do Gdyni Torunianie zwiedzili katedrę w Pelplinie, a na zaproszenie polskiego i ukraińskiego rzeźbiarza Gennadija Jerszowa gościli w jego pracowni w Gdańsku. Artysta jest autorem wielu rzeźb, m.in. popiersia Stanisława Moniuszki i Fryderyka Szopena w Gdańsku, stacji Drogi Krzyżowej w kościele św. Antoniego w Toruniu i Bazylice Mariańskiej w Gdańsku. Wspólnie z Gennadijem Jerszowem obecni wybrali się do Gdyni, gdzie zwiedzili okręt Muzeum ORP „Błyskawica” w Gdyni; pojawili się tam także absolwenci z Pomorskiego Klubu z przewodnicząca Elżbietą Lewandowską. Następnie wszyscy przeszli do sali konferencyjnej, gdzie wysłuchali prelekcji prof. Andrzeja Strobla – astronoma z UMK – pt. „Nasz Wszechświat”. Po wykładzie Dariusz Szymiec (prawo 1952) odczytał kilka swoich fraszek i rozdał zebranym tomiki swoich utworów. Dariusz Szymiec przekazał także do Archiwum UMK oryginalną gazetę „Ziemia Pomorska” z 20 grudnia 1950 roku zawierającą artykuły prof. Kazimierza Hartleba, dr. Anatola Mirowicza, prof. Michała Wyszyńskiego, dotyczące 5-lecia powstania UMK.

 

28 lutego 2015 r. – w kawiarni Café Anioł w Gdyni, przy ul. Jana Kilińskiego 6 (Kamienica pod Podmuchem), odbyło się otwarte spotkanie Pomorskiego Klubu SA UMK. W pierwszej części spotkania dr Czesław Nitecki wygłosił prelekcję pt. „Stan Utah – Mormoni i przyroda”. W drugiej części przeprowadzono wybory zarządu Klubu. Wybrani zostali: Elżbieta Lewandowska (zabytkoznawstwo), Romualda Włodarczak (archiwistyka), Bożena Bruska (archiwistyka), Jadwiga Śmigielska (biologia) i Janusz Wąsowicz (zabytkoznawstwo). Funkcję przewodniczącej Klubu nadal będzie sprawować Elżbieta Lewandowska. Powołany został również zespół redagujący noty biograficzne absolwentów. W zespole pracować będą Elżbieta Lewandowska, Bożena Bruska i Romualda Włodarczak.

 

1 grudnia 2018 r. – wybrany został nowy zarząd Klubu (z funkcji prezesa, ze względów zdrowotnych, zrezygnowała Elżbieta Lewandowska, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych), w skład którego weszli: Anna Sternicka – absolwentka biologii, Aleksandra Kociałkowska – absolwentka fizyki, Romualda Włodarczak – absolwentka archiwistyki oraz Bożena Bruska – absolwentka filologii polskiej.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK