Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Koło Ekonomistów Stowarzyszenia Absolwentów UMK

W dniu 6 lipca 2019 roku w Auli UMK w Toruniu odbył się zjazd absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK roczników 1972-1989 połączony z inauguracją działalności Koła Ekonomistów Stowarzyszenia Absolwentów UMK, które zostało założone na wniosek członków założycieli.

Spotkanie rozpoczęto od rejestracji blisko 60 uczestników i wystąpień: prezesa zarządu SA UMK – Stanisława Krause, prodziekana ds. współpracy z zagranicą i rozwoju WNEiZ UMK – prof. dr. hab. Aldony Glińskiej-Neweś, przedstawiciela Stowarzyszenia Absolwentów UMK – dr Cecylii Iwaniszewskiej i przedstawiciela zarządu Koła Ekonomistów Stowarzyszenia Absolwentów UMK – Małgorzaty Kacprzak.

W toku spotkania wybrany został zarząd Koła Ekonomistów w składzie:

1. Stanisława Kłosińska – przewodnicząca,

2. Małgorzata Kacprzak – z-ca przewodniczącej,

3. Andrzej Sitarz – z-ca przewodniczącej.

Uczestnicy zjazdu zostali zapoznani z regulaminem ww. Koła, w tym z celami, prawami i obowiązkami jego członków. W trakcie spotkania chętni składali deklaracje członkowskie przystąpienia do Koła, a także prowadzili rozmowy (przy muzyce DJ) dotyczące m.in. przyszłej działalności.

W dniu 14 września 2019 r. na XXV Zjeździe Absolwentów „Jesienne powroty”, przewodnicząca, Stanisława Kłosińska poinformowała zebranych o utworzeniu Koła i przedstawiła zwięźle okoliczności i cele powstania nowej jednostki naszego Stowarzyszenia. Pomysł założenia Koła Ekonomistów jest odzewem na liczne sugestie grona absolwentów toruńskiej ekonomii, głównie kończących studia w latach 70- i 80-tych. Dotyczyły one wzbogacenia dotychczasowej konwencji spotkań. Stworzenie Koła jest szansą odpowiedzi na pytanie, co my absolwenci WNEiZ UMK możemy zrobić dla Stowarzyszenia, dla kolegów Absolwentów i dla podniesienia swojej wiedzy, pogłębiania świadomości życia w kontekście zmian szeroko pojętej rzeczywistości. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania propozycji absolwentów odnośnie misji i programu działania, które liczymy, że skonkretyzują się w najbliższym czasie. W tym miejscu prosimy o zgłaszanie ewentualnych propozycji.

Jako Koło możemy stworzyć dodatkowo okazję do spotkań i poznawania ciekawych miejsc, w tym innych uczelni, organizowania imprez oraz zgłębiania różnych ważnych tematów.

U wielu z nas niedługo uwolnią – lub już uwolniły się – znaczne rezerwy czasu i energii na działanie i samorealizację, a nawet dalszy rozwój osobisty, także poza rodziną i pracą zawodową.

Informacje dotyczące działalności Koła Ekonomistów SA będą umieszczane w zakładce WNEiZ i na stronie SA UMK.

Kontakt: Koło Ekonomistów – ko.ab.ek.umk@wp.pl (SA UMK – absolwent@umk.pl).

74.jpg

Stowarzyszenie Absolwentów UMK