Stowarzyszenie Absolwentów UMK

I konkurs na wspopmnienia absolwentów UMK - 2009

Notatka z posiedzenia jury konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK pn. "Gdzie się podziały tamte wspomnienia" z dnia 12 lutego 2009 roku

Obecni członkowie jury: prorektor dr hab. Danuta Janicka, prof. UMK, kierownik Działu Nauki dr Wojciech Streich, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMK mgr Izabela Walczyk.

 1. Członkowie jury uzgodnili zasady oceniania prac, jednogłośnie przyjmując skalę ocen od 1 do 10 punków oraz trzy kryteria oceny: formę pracy, jej treść, jej załączniki ( zdjęcia, rysunki, o ile zostały dołączone). W sumie każda praca mogła uzyskać maksymalnie 30 punktów.
 2. Na konkurs wpłynęło 15 prac. Każdy członek jury ocenił każdą pracę w skali 1 do 30 punktów, zgodnie z uzgodnionymi kryteriami. Po podsumowaniu wyników jury stwierdziło, że największą liczbę punktów uzyskały kolejno prace:
  1. Pani Wandy Rusieckiej (Sukniewicz)
  2. Pani Cecylii Łubieńskiej - Iwaniszewskiej
  3. Pana Bogdana Rosta
  4. Pani Marii Justyńskiej
 3. Członkowie jury postanowili jednogłośnie przyznać nagrody:
  • pierwszą - pani Wandzie Rusieckiej, za pracę "Gdzie się podziały tamte wspomnienia" czyli z pamiętnika młodej (duchem) biolożki)
  • drugą - pani Cecylii Łubieńskiej Iwaniszewskiej za pracę "Wspomnienia o moim Uniwersytecie"
  • trzecią - panu Bogdanowi Rostowi, za pracę "DS1 - mój pierwszy dom w Toruniu"
 4. Na propozycję pana dr Wojciecha Streicha jury postanowiło uhonorować panią Marię Justyńską wyróżnieniem "Głosu Uczelni", za pracę: "Mój indeks".

Do kupienia TUTAJ

2009_d.jpg

Stowarzyszenie Absolwentów UMK