Stowarzyszenie Absolwentów UMK

II konkurs na wspomnienia absolwentów UMK - 2011

15 grudnia 2010 r. obradowało jury konkursu pn. "Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK.

Obecni byli: prof. dr hab. Danuta Janicka, prorektor ds. Kształcenia; prof. dr hab. Janusz Małłek, emerytowany profesor Wydziału Nauk Historycznych UMK; dr Wojciech Streich, kierownik Działu Nauki; mgr Izabela Walczyk, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMK.
Członkowie jury uzgodnili zasady oceniania prac, jednogłośnie przyjmując skalę ocenę od 1 do 10 punktów oraz trzy kolejne kryteria oceny: formę pracy, jej treść, jej załączniki (zdjęcia, rysunki o ile zostały dołączone). W sumie każda praca mogła uzyskać maksymalnie około 30 punktów. Na konkurs wpłynęło 17 prac (wykaz autorów i tytułów w załączeniu). Każdy członek jury ocenił każda pracę w skali od 1 do 30 punktów, zgodnie z uzgodnionymi kryteriami. Po podsumowaniu wyników jury stwierdziło, że największą liczbę punktów uzyskały kolejno prace: Adama Anastaziuka oraz Pana Stanisława Sianko Pana Wiesława Barczyka (ex aequo), Wiesława Barczyka i pani Bogumiły Klemp- Dyczek.

Członkowie jury postanowili jednogłośnie przyznać nagrody:

  • pierwszą - ex aequo - panu Adamowi Anastaziukowi za pracę "Moja przygoda ze Studenckim Studiem Radiowym Bielany Radio" oraz panu Stanisławowi Sianko, za pracę: "Toruńskie obrazki"
  • drugą - panu Wiesławowi Barczykowi, za pracę "Migawki z czasów studiów i pracy na UMK w latach 1947-1952"
  • trzecią - pani Bogumile Klemp - Dyczek, za pracę "Juliusz Rudnicki (1881-1948) - pierwszy profesor matematyki na UMK"

Ponadto jury postanowiło uhonorować wyróżnieniem "Głosu Uczelni" panią Julię Kryszewską za dwie prace: " Wspomnienie o profesorze Makowieckim" i "Moje studia" oraz wyróżnieniem pani prorektor Danuty Janickiej - panią Teresę Salińską za pracę: "Wspomnień czar, czyli młodość durna i chmurna, 1074-1980.

Do kupienia TUTAJ

2011_d.jpg

Stowarzyszenie Absolwentów UMK