Stowarzyszenie Absolwentów UMK

III konkurs na wspomnienia absolwentów UMK - 2013

Przedmowa do trzeciego tomu Wspomnień Absolwentów UMK wydanych w roku 2013.

Oddajemy Państwu kolejny, trzeci już tom Wspomnień absolwentów UMK. Jest to swoisty i ważny dialog międzygeneracyjny gdzie przeszłość przeplata się z teraźniejszością i stanowi pomost wiodący ku przyszłości.

We wspomnieniach absolwentów pojawiają się teksty w całości poświęcone sylwetkom osób, które szczególnie zostały zapamiętane przez Absolwentów. Do nich należy tekst autorstwa Cecylii Łubieńskiej - Iwaniszewskiej o Helenie Putowskiej.

Ze wspomnień absolwentów wyłania się również obraz funkcjonowania instytucji kulturalnych. Widać to na przykładzie działalności Galerii ZSP w Toruniu, opisanej przez Elżbietę Wiśniewską w tekście pt. Studencki Azyl Kultury. Wspominano także działania struktur jednostek akademickich w ramach UMK. Tu warto przywołać niezwykle bogaty faktograficznie tekst autorstwa Aliny Kamińskiej pt. Kronika Katedry Chemii Ogólnej 1951 - 1980. Tekst jest nie tylko opisem funkcjonowania Katedry ale interesującym i poruszającym zapisem wydarzeń, osób i przeżyć towarzyszących tworzeniu i funkcjonowaniu zespołu naukowego chemików począwszy od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku do chwili obecnej. Fakty z życia naukowego i osobistego pracowników Katedry (ich fascynacje i awanse zebrane, uzupełnione wierszowanymi życiorysami, ilustrowane archiwalnymi zdjęciami) szczególnie zainteresują środowisko chemików, którzy mieli w przeszłości i obecnie kontakt z Katedrą/Zakładem Chemii Ogólnej. Z kolei Maria Łubieńska - Brykczyńska wspomina swoją pracę w Bibliotece Głównej UMK, której współczesne funkcjonowanie różni się znacząco od tej, która pozostała w jej pamięci: a to teraz już świat komputerów, wirtualnych bibliotek i książek na tabletach.

Są też wspomnienia absolwentów różnych typów studiów. Studia polonistyczne w UMK uwieczniły znaczące wydarzenia i osoby z życia Danuty Galus. Z kolei tekst Zbigniewa Synaka pt. Kaszeba z Przegrancze (z pogranicza) to prawdziwe bogactwo wspomnień o różnym wymiarze i charakterze, gdzie wspomnienia z lat dziecinnych przeplatają się ze okresem studiów biologicznych.

Bardzo ciekawym wątkiem w tej książce są wspomnienia absolwentów, które wiążą się bezpośrednio z miastem lub zdarzeniami, które miały miejsce w trakcie ich studiów. Są tu barwne i zaskakująco wierne w swej treści wspomnienia Henryka Galusa pt. Moje studia na UMK w latach 1956-1961.

Znalazły się tu również sytuacje anegdotyczne zwarte w tekście Norberta Wolnomiejskiego pt. Moi Asystenci. Szczególny zapisem wspomnień są również anegdotyczne ilustracje Wiesława Kokocińskiego pod wspólnym tytułem: Stworzenie magistra biologii UMK, które również dzisiaj nas bawią i pobudzają do refleksji. W tej samej "kategorii" wspomnień mieszczą się zapiski Józefa Pietrzykowskiegopt. "Jak nie zostałem donosicielem. Jest to opis trudnych wydarzeń i wyborów, które zostały opisane w sposób niezwykle literacki i interesujący, ze szczęśliwym zakończeniem, które w owych czasach miało rzadko miejsce. Niestandardowe wspomnienia to także pięknie wiersze Wandy Sukniewicz-Rusieckiej pt. "Per aspera ad astra- w hołdzie złotym absolwentom oraz Czterdziestolecia dyplomu - UMK biologia 1971. Mamy też autora interesującej książki Romana Andrzejewskiego, który umieścił fragment swoich wspomnień z książki Zapiski Myszołapa. Całość niniejszego opracowania wieńczą zdjęcia oraz indeks nazwisk.

Warto podkreślić, że we wszystkich wspomnieniach pojawiają się pewne wątki wspólne. Są to piękne opisy relacji międzyludzkich: koleżeństwa i przyjaźni, które w wielu przypadkach mają swoją kontynuację po studiach po czasy współczesnych. Wspomnienia o wydarzeniach, osobach, przeżyciach wyryte nie tylko w pamięci ale i w sercu są tak wierne i dokładne, jakby wydarzyły się wczoraj…

Gorąco polecam lekturę książki, przyniesie Państwa w świat przeszłości, przypomni wykładowców, kolegów i koleżanki, którzy w ten sposób zostali uwiecznieni w tych wspomnieniach.

Moją przedmowę zakończę cytatem Antoine de Saint-Exupery:

"...Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, odnajduję nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić: nie można kupić przyjaźni człowieka związanego z nami na zawsze doświadczeniami życia..."

W tym miejscu pragnę podziękować szczególnie pani Izabeli Walczyk, która ogromnym zaangażowaniem, entuzjazmem i starannością przygotowywała ten tom wspomnień absolwenckich oraz pani Alinie Dauksza-Wiśniewskiej za przygotowanie materiału ilustracyjnego i Małgosi Kozłowskiej, mojej doktorantce za pomoc techniczną udzieloną podczas przygotowania pracy do druku.

                                                                                                                        Beata Przyborowska

Do kupienia TUTAJ

2013_d.jpg

Stowarzyszenie Absolwentów UMK