Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Honorowy dyplom
Stowarzyszenie zwraca się z gorącym apelem o podawanie danych absolwentów UMK, którym przysługuje honorowy dyplom z okazji 50-lecia lub 25-lecia ukończenia studiów magisterskich w naszej Uczelni. Dotyczy to wszystkich absolwentów, nie tylko członków Stowarzyszenia. Dyplomy te są uroczyście wręczane jubilatom w trakcie zjazdów absolwentów UMK "Jesienne powroty".

Stowarzyszenie Absolwentów UMK