Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Deklaracja

Deklaracja członkowska (format PDF)

Deklaracja członkowska (format WORD)

Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na adres:

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UMK W TORUNIU

87-100 TORUŃ, UL. GAGARINA 39

lub na adres e-mail: absolwent@umk.pl

WPISOWE -  MINIMUM 5 ZŁ  
SKŁADKA  CZŁONKOWSKA:

  • DLA PRACUJĄCYCH  - MINIMALNA SKŁADKA  60 ZŁ  NA ROK
  • DLA EMERYTÓW, RENCISTÓW, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW - MINIMALNA SKŁADKA 40 ZŁ NA ROK

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Absolwentów UMK,

ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń

nr konta: 06 10205011 0000 9602 0090 8301   (PKO  BANK POLSKI S.A. II O/Toruń)

Zwracamy się do członków Stowarzyszenia Absolwentów UMK, którzy zalegają w opłacaniu składki członkowskiej o przekazanie zaległości na konto bankowe.

Pragniemy dodać, że składki są podstawowym źródłem finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia. Liczymy więc na pełne zrozumienie.

Mamy status organizacji pożytku publicznego. Wdzięczni będziemy za przekazywanie Stowarzyszeniu 1,5 % od podatku dochodowego (KRS 0000051002). Pozwoli to nam na rozszerzenie form działalności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK