Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Akcje

Akcja Znicz - ocalmy ich od zapomnienia

Akcja ma na celu porządkowanie grobów nauczycieli akademickich.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK