Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Spotkanie z poetą Ryszardem Krynickim

2022-11-09

Ryszard Krynicki urodził się w 1943 r. w Sankt Valentin (Lager Windberg) w Austrii. Jest jednym z najważniejszych polskich poetów współczesnych i głównym - obok Stanisława Barańczaka, Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego - przedstawicielem Nowej Fali. Związany z opozycją demokratyczną, w PRL-u objęty zakazem druku. Otrzymał wiele znaczących nagród, m.in. Fundacji Kościelskich i Silesiusa, autor kilkunastu tomików i wyborów wierszy, tłumacz, min. Bertolta Brechta, Nelly Sachs i Paula Celana. Jest również redaktorem serii Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 , którego jest współzałożycielem, edytor wierszy m.in. Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej; od 1996 roku stały współpracownik "Kwartalnika Artystycznego". Od 22 lat mieszka w Krakowie.

Stowarzyszenie Absolwentów UMK