Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Janusza Małłka

2022-12-05
Stowarzyszenie Absolwentów UMK