Stowarzyszenie Absolwentów UMK

List do Członków i Sympatyków SA UMK

2020-05-28

                                                                                                                              Toruń, 28.05.2020 r.

 

Szanowni Członkowie i Sympatycy

Stowarzyszenia Absolwentów UMK!

Koleżanki i Koledzy!

 

W bieżącym roku przypada 25 rocznica powołania Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W lutym 1996 roku odbył się pierwszy Zjazd Stowarzyszenia, który zapoczątkował piękną tradycję spotykania się absolwentów różnych kierunków i roczników na dorocznych Zjazdach Absolwentów, połączonych z Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia.

W tym roku centralnym punktem obchodów jubileuszowych miał być, w zamyśle organizatorów, kolejny Zjazd Absolwentów, odbywany tradycyjnie we wrześniu pod hasłem „Jesienne Powroty 2020”. Zjazd miał podsumować dotychczasową naszą działalność na rzecz społeczności absolwentów UMK i rozwoju Uniwersytetu.

Suma przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować w minionych 25 latach jest znacząca. To nie tylko Zjazdy Absolwentów, ale również wydawane Biuletyny „Absolwent” i kolejne tomy „Wspomnień”, ratujące od zapomnienia wiele faktów z życia społeczności akademickiej UMK. To także liczne odczyty, wyjazdy studyjne, wystawy i wernisaże, spotkania okolicznościowe absolwentów, wycieczki, specjalne akcje oraz szczególnie sympatycznie wspominane przez uczestników bale i spotkania przy muzyce tanecznej.

Szczególnym zadaniem Zarządu Stowarzyszenia jest współpraca z ogniwami organizacyjnymi, jakimi są Kluby Terenowe w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie i Toruniu oraz Kołem Ekonomistów w Toruniu.

Wymienione inicjatywy Stowarzyszenia nie wyczerpują listy działań podejmowanych w poszczególnych latach. Są one opisywane w Biuletynie Absolwent i na stronie internetowej Stowarzyszenia, która 25 maja br. została całkowicie zmieniona (nowy adres: https://absolwenci.umk.pl/).

Niestety, sytuacja epidemiczna w naszym Kraju zmusiła nas do odwołania tegorocznego Zjazdu Absolwentów UMK oraz uroczystości wręczenia dyplomów honorowych z okazji 50-lecia ukończenia studiów. Wyrażamy przekonanie, że decyzja ta spotka się ze zrozumieniem naszych członków i jubilatów, którzy w bieżącym roku mieli odbierać dyplomy honorowe. Wszystkich zapraszamy na kolejny Zjazd Absolwentów, który odbędzie się we wrześniu 2021 roku.

Równocześnie zapewniamy wszystkich Państwa, że nadal będziemy prowadzili te formy działalności, które nie pozostają w sprzeczności z aktualną sytuacją epidemiczną.

 

 

                                                            Serdecznie pozdrawiamy

 

 

            Wojciech Streich                                                                                 Stanisław Krause

      Z-ca Prezesa SA UMK                                                                               Prezes SA UMK


Stowarzyszenie Absolwentów UMK