Stowarzyszenie Absolwentów UMK

List do Członków i Sympatyków SA UMK

2021-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów UMK                                            Toruń, 18. 08. 2021 r.

 

Szanowni Członkowie i Sympatycy

Stowarzyszenia Absolwentów UMK,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

 

Rok 2021 w działalności Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu miał mieć szczególny charakter. Planowaliśmy zorganizowanie kolejnego XXVI Zjazdu „Jesienne Powroty 2021” z okazji 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Absolwentów UMK. Niestety, podjęte wcześniej działania organizacyjne musiały zostać przerwane z powodu utrzymującej się sytuacji epidemicznej i wdrożonych wskazań anty-covidowidowych, uniemożliwiających Zarządowi prowadzenie działalności statutowej w pełnym zakresie.

Wprawdzie odbyło się kilka posiedzeń Zarządu i Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, przygotowany został i wydany 25 numer biuletynu „Absolwent”, a działalność w ograniczonym zakresie podejmowały Kluby Stowarzyszenia w Toruniu czy Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, to jednak Zarząd Stowarzyszenia, kierując się m. in. opiniami Rady oraz Członków i Sympatyków, zmuszony był do podjęcia decyzji o przeniesieniu Zjazdu na rok 2022.

Wyrażamy przekonanie, że odwołany Zjazd z bieżącego roku odbędzie się we wrześniu 2022 roku i będzie także statutowym Walnym Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym naszego Stowarzyszenia, na którym m. in. podsumujemy 25-letnią działalność SA, wręczymy dyplomy honorowe z okazji 50-lecia ukończenia studiów i wybierzemy nowe władze: Zarząd, Radę Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

W okresie poprzedzającym Zjazd podejmować będziemy w dalszym ciągu te formy działalności, które nie będą kolidowały z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej.

Zachęcamy Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Absolwentów do przesyłania nam swoich opinii i sugestii, dotyczących podejmowania możliwych do realizacji form działalności, które zamieszczać będziemy na naszej nowej, zmienionej w ostatnim roku, stronie internetowej.

Wszystkim składamy życzenia dużo zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

 

                                                                                                                                                                                                                                          Zarząd SA UMK

Stowarzyszenie Absolwentów UMK