Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Janusz Cygański nagrodzony

2021-06-28

W dniu 22 czerwca 2021 r. w salach kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego za 2020 r. Janusz Cygański uhonorowany został za całokształt dokonań w dziedzinie muzealnictwa oraz konserwacji zabytków na terenie Warmii, Mazur i Powiśla. Medal Nagrody wręczył Laureatowi Przewodniczący Kapituły Nagrody Krzysztof Stachowski. Gratulacje złożyli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw M. Brzezin i Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów UMK gratulacje, życzenia i kwiaty przekazała Teresa Bronowska członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Obszerniejsza relacja z tego wydarzenia zostanie zamieszczona w najbliższym numerze biuletynu „Absolwent”.

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego za 2020 i 2021 rok przyznane.

Fot. Grzegorz Kumorowicz

Stowarzyszenie Absolwentów UMK