Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Przypomnienie o opłaceniu składek członkowskich

2021-05-17

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UMK !

Zwracamy się do Was z prośbą o opłacenie składek za 2021 rok oraz ich uzupełnienie za ostatnie lata.

Chcieliśmy Wam przypomnieć, że finanse naszego Stowarzyszenia opierają się głównie na wpłaconych składkach. Bez nich trudno będzie nam realizować dalej nasze zadania statutowe, np.: utrzymywać stronę internetową, prowadzić działalność wydawniczą, czy też wysyłać Wam materiały dotyczące Stowarzyszenia i Uniwersytetu. Powoli zbliżamy się do końca pierwszego półrocza, a blisko 75% członków jeszcze nie opłaciło bieżących składek. Ich wysokość jest symboliczna i wynosi: 60 zł dla osób pracujących i 40 zł dla pozostałych – na cały rok!

Warto podkreślić, że nie otrzymujemy dotacji finansowych od żadnej instytucji, w tym i UMK. Należymy do niewielkiej grupy stowarzyszeń, które próbują utrzymać się ze składek.

Liczymy na to, że będziecie pamiętać o Waszym Stowarzyszeniu i jego potrzebach!

Zarząd SA UMK

Stowarzyszenie Absolwentów UMK