Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Justyna Morzy znów na czele Rady Uniwersytetu

2020-12-07

Na listopadowym posiedzeniu Senatu odbyły się wybory członków Rady Uniwersytetu na kadencję 2021-2024. Przewodniczącą Rady ponownie wybrana została mgr Justyna Morzy, była kanclerz UMK. Druga kadencja Rady Uniwersytetu rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

Przypomnijmy, że pierwsze posiedzenie Rady – połączone z wręczeniem nominacji – odbyło się 4 marca 2019 r.

Zadaniem ww. ciała jest m.in. monitorowanie zarządzania uczelnią, zwłaszcza kwestii finansowych, opiniowanie projektów statutu i strategii rozwoju, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań z ich realizacji. Zgodnie z ustawą, rada musi składać się z co najmniej 6 osób, przy czym połowa jej członków musi pochodzić spoza grona pracowników danej uczelni. Członkiem Rady Uczelni z mocy ustawy jest także przewodniczący Samorządu Studenckiego.

W dniu 14 września 2019 roku podczas XXV Zjazdu Absolwentów UMK „Jesienne Powroty 2019” wręczono mgr Justynie Morzy dyplom Członka Honorowego SA UMK.

fot. Alina Dauksza-Wiśniewska

Stowarzyszenie Absolwentów UMK