Stowarzyszenie Absolwentów UMK

Składka członkowska

2024-05-17

SKŁADKA  CZŁONKOWSKA:

  • DLA PRACUJĄCYCH  - MINIMALNA SKŁADKA  60 ZŁ  NA ROK
  • DLA EMERYTÓW, RENCISTÓW, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW - MINIMALNA SKŁADKA 40 ZŁ NA ROK

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Absolwentów UMK,

ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń

nr konta: 06 1020 5011 0000 9602 0090 8301   (PKO  BANK POLSKI S.A. II O/Toruń)

Stowarzyszenie Absolwentów UMK